دوستان هر ماشینى که در وبلاگ قرار مى دهم در نمایندگى هاى مجاز ایران به فروش مى رسد